TVL regeling 1e kwartaal 2021

Het kabinet ondersteunt ook in het eerste half jaar 2021 bedrijven uit verschillende sectoren die geraakt worden door de coronamaatregelen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) kan vanaf 15 februari 2021 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL vergoeding is een belastingvrije vergoeding, die niet terug betaald hoeft te worden indien deze rechtvaardig is ontvangen.

Uw bedrijf komt in aanmerking voor de TVL-regeling indien uw onderneming tenminste 30% omzet heeft verloren ten opzichte van dezelfde periode van 2019; en meer dan € 1.500 vaste lasten heeft in het eerste kwartaal 2021. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden om TVL te krijgen:
Wanneer u bedrijf tussen 01-10-2019 en 15-12-2019 is ingeschreven bij de KvK gebruikt u de cijfers van de eerste drie maanden na startdatum als referentieperiode.
Wanneer uw bedrijf tussen 15-12-2019 en 29-02-2020 is ingeschreven bij de KvK gebruikt u de cijfers van de startdatum tot en met 15-03-2020 en deel dit door de periode dat je in bedrijf bent en vermenigvuldig met 3.
Wanneer uw bedrijf tussen 29-02-2020 en 15-03-2020 is ingeschreven bij de KvK krijgt u maximaal € 1.500 TVL vergoeding mits de vaste lasten van het eerste kwartaal 2021 minimaal € 1.500 zijn.

Er komt een speciale subsidieregeling voor bedrijven die tussen 30-09-2019 en 30-06-2020 met hun onderneming zijn gestart. De referentieperiode wordt het 3e kwartaal 2020. In het tweede kwartaal 2021 wordt hier meer over bekend.

Bepaalde sectoren krijgen een extra toeslag bovenop de TVL. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) die door het UWV wordt uitgevoerd.

MBC kan de aanvraag TVL eerste kwartaal 2021 voor u verzorgen. Voor meer informatie of bij vragen, neem gerust contact met ons op telefonisch via 06-31263339 of per mail via info@mbc-accountancy.nl.