Bedrijfsopvolging en Bedrijfsbeëindiging

Begeleiding tijdens het traject van bedrijfsopvolging en of eindiging van uw bedrijf of organisatie.

MBC verzorgt en begeleid de ondernemer bij de bedrijfsopvolging. Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt een fiscale optimale bedrijfsopvolging mogelijk. Ook ondersteunt MBC ondernemers bij het bedrijfsbeëindigingstraject.

WIL JE MEER INFO?