Fiscale Optimalisering

  • MBC zorgt voor de fiscale optimalisering van uw bedrijfsvoering. Middels advisering en toegepaste software wordt de belastinglast geoptimaliseerd. Alles binnen de kaders van de wet- en regelgeving.
  • Door de optimale verdeling van het inkomen tussen de partners wordt de belastinglast geoptimaliseerd. Met middeling wordt een belastingteruggaaf verkregen door de inkomens drie jaar na het onherroepelijk worden van de definitieve aanslag te middelen. Teruggaaf wordt verkregen bij fluctuerende inkomens.
  • Middels verliesverrekening (carry back en carry forward) wordt bij een negatief inkomen belasting uit voorgaande jaren teruggevorderd of verrekend met positieve inkomens in de toekomst.
  • Een ZZP-er heeft tot een inkomen van ca. € 30.000,– een zeer lage belastinglast. Het toepassen van fiscaliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de Fiscale oudedagsreserve en heffingskortingen zorgen ervoor dat de belastinglast beperkt is.  Ook de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de Milieu-investeringsaftrek en de Energie-investeringsaftrek zorgen ervoor dat de belastinglast beperkt blijft.
  • Ook de kleine ondernemersregeling zorgt er voor dat er geen of zeer weinig BTW moet worden afgedragen voor ZZP-ers en startende ondernemers.
  • Neem contact op met MBC Midden Brabant Consultancy om uw onderneming succesvol te maken en de belastinglast zo laag mogelijk te houden.
  • Met mijn fiscale software wordt uw fiscale positie geoptimaliseerd zowel voor particulieren als ondernemers.

WIL JE MEER INFO?