Samenstellen van Jaarrekeningen

De jaarrekening is de belangrijkste rapportage van uw financiële situatie en vormt de basis voor uw belastingaangifte. Aan de hand van de jaarrekening worden strategische beslissingen genomen en de jaarrekening is een onderdeel van uw financieringsaanvraag en het opstellen van een begroting of liquiditeitsprognose. Ook voor uw financiële planning en uw investeringsbeslissingen is de jaarrekening een belangrijk hulpmiddel.

MBC Accountancy helpt ondernemers en bedrijven met het samenstellen en opstellen van jaarrekeningen. De boekhouding en administratie wordt in een professioneel boekhoud programma uitgewerkt. De rapportages zijn volgens verschillende methodes mogelijk.

Met mijn ruime ervaring in de accountancy en het gebruik van professionele software wordt uw jaarrekening op een vakkundige wijze opgesteld. De bespreking van de jaarrekening bij u aan huis is een onmisbaar onderdeel van mijn werkzaamheden. Tijdens deze bespreking wordt op een proactieve wijze uw onderneming een spiegel voorgehouden. Aan de hand van deze bespreking worden uw ondernemingsbeslissingen  bepaald.

WIL JE MEER INFO?