Eindejaarstips ondernemers 2020

Het is bijna 2021. Wat kunt u als ondernemer fiscaal gezien nog het beste in 2020 doen en wat kunt u beter uitstellen tot volgend jaar? MBC heeft voor u een aantal bruikbare tips en aandachtspunten opgesteld.

Keer voor 1 januari 2021 dividend uit

Op 1 januari 2021 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit kan rede zijn om dit jaar nog dividend uit te keren. Het hogere tarief van 26,9% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen gedaan na 1 januari 2021. Mocht u overwegen om nog dit jaar een dividenduitkering te doen, houd dan wel rekening met de voorwaarden van een eventuele NOW-regeling of uitstel van betaling voor belastingschulden, hierbij kan namelijk een dividendverbod gelden.

Voorkom verliesverdamping

Dreigt een verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om de winst te verhogen. Een bepaalde uitgave uitstellen of wellicht omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk.

Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen indien u tussen de € 2.400 en € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen. Heeft u in 2020 al zoveel investeringen gedaan dat u het maximumbedrag van € 323.544 nadert of daar overheen gaat? Dan kan het voordeliger zijn om een investering uit te stellen tot volgend jaar. Het percentage van de KIA wordt lager naarmate u meer investeert, daarom kan het ook voordeliger uitpakken om investeringen uit te stellen tot 2021 als u in 2020 al meer dan € 107.848 heeft geïnvesteerd.

Tot slot, ter info; wijziging tarieven VPB

Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2021 verlaagd naar 15%. Dit tarief gaat niet meer gelden voor een belastbare winst van € 200.000, maar voor een belastbare winst van maximaal € 245.000 in 2021 en maximaal € 395.000 in 2022. Voor een hogere winst geldt een tarief van 25%. De tariefaanpassing en de verlenging van de MKB-schijf zijn zeer voordelig aangezien het tariefverschil tussen de MKB-schijf en de hogere schijf maar liefst 10% bedraagt. De tarieven zijn onderstaand in een tabel weergegeven.

Jaar Schijf 1 tot Tarief vpb laag Tarief vpb hoog
2019 € 200.000 19% 25%
2020 € 200.000 16,5% 25%
2021 € 245.000 15% 25%
2022 € 395.000 15% 25%

Heeft u vragen, dan helpen wij u graag. Neem contact met ons op via 06-31263339 of via info@mbc-accountancy.nl