ZZP-ER / STARTER

Wilt u een onderneming starten? Bel of mail MBC Accountancy 06-31263339 voor een gratis uur startersadvies. Voor 5 euro per maand kunt u al online boekhouden waarmee u kunt factureren, btw aangifte doen, en internetboekhouden. MBC kan u adviseren bij de keuze van een goed boekhoudprogramma. Snelstart www.snelstart.nl en Informer www.informeronline.nl zijn zeer goede betaalbare boekhoudprogramma’s voor ZZP-ers en starters.

Het starten van een onderneming begint met een ondernemingsplan. Een marketingplan maakt hier deel van. U dient de markt te kennen en u dient duidelijk in beeld te hebben wat u wil bereiken. MBC kan u helpen bij het maken van een ondernemingsplan.

Vervolgens dient u een naam te vinden en een huisstijl. Via google kunt u een geschikte naam vinden en via www.kvk.nl kunt u tevens onderzoeken of uw naam al bestaat.

Na het inschrijven in het handelsregister opent u een bankrekening. U ontvangt een BTW-nummer nadat u bent ingeschreven bij de kamer van koophandel en u dient per kwartaal of jaar aangifte omzetbelasting te doen. MBC kan u behulpzaam zijn bij het verzorgen van uw BTW aangifte. U kunt gebruik maken van de kleine ondernemersregeling waardoor u geen omzetbelasting hoeft af te dragen.

1 keer per jaar dient u een jaarrekening te maken en aangifte voor de inkomstenbelasting te doen. U heeft verschillende ondernemersfaciliteiten zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling, oudedagsreserve en kleinschaligheidsaftrek. MBC kan uw belastingaangifte optimaliseren.

Bij de keuze van de ondernemingsvorm zijn er voor de belastingdienst 3 mogelijkheden

hobby

U streeft niet om winst te maken

loondienst

U heeft een gezagsverhouding met een werkgever. Uw werkgever houdt loonheffing in

resultaat uit overige werkzaamheden **

U heeft een bijverdienste dat niet een onderneming is volgens onderstaande zes criteria. U schrijft zich eventueel in bij de kamer van koophandel voor deze bijverdiensten. U geeft de opbrengsten en de kosten aan in de aangifte inkomstenbelasting en u kunt investeringsaftrek en MIA/VAMIL/EIA aanvragen op investeringen. U kunt een BTW-nummer aanvragen en bent eventueel verplicht BTW aangifte te doen over het resultaat uit overige werkzaamheden. Voorbeelden als u werkte als freelancer, gastouder, alfahulp, of bijverdiensten had. Of als u als artiest of beroepssporter niet in loondienst was. Ook de kosten van deze bijverdiensten kunt u dus in mindering brengen!!

winst uit onderneming **

Met verschillende rechtsvormen zoals eenmanszaak, vof, maatschap, BV, CV of NV). U schrijft zich in bij de kamer van koophandel en krijgt een kvk-nummer en btw-nummer. Er kan verzocht worden om vrijgesteld te zijn voor de BTW en de BTW aangifte. Hiervoor kunnen wij voor u een verzoek indienen bij de belastingdienst. In uw aangifte inkomstenbelasting voegt u jaarstukken toe en u kunt recht hebben op investeringsaftrek en MIA/VAMIL/EIA aanvragen op investeringen. Daarnaast krijgt u MKB-winst vrijstelling en kunt u zelfstandigenaftrek krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.  U krijgt startersaftrek, en u mag willekeurig afschrijven over de investeringen die u heeft gedaan in de jaren dat u startersaftrek kreeg en u kunt toevoegen aan de oudedagsreserve als u zelfstandigenaftrek heeft gehad.

In de bedrijfseconomie en daarom ook in het fiscaal recht is een onderneming een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee beoogd wordt om door middel van deelname aan het economisch verkeer winst te behalen. In deze omschrijving zijn 6 criteria te onderscheiden.

  1. deelname aan het economisch verkeer
  2. winst wordt beoogd
  3. winst is redelijkerwijs te verwachten
  4. marktgerichtheid
  5. organisatie van werk en kapitaal
  6. ondernemersrisico

Wanneer deze 6 criteria van toepassing zijn dient u zich in te schrijven bij de kamer van koophandel

DOE DE ONDERNEMERSCHECK VIA:

https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Met een Modelovereenkomst kunt u volgens de Wet Deregulering Arbeidsrelaties DBA aantonen dat u NIET in loondienst bent. De belastingdeisnt heeft een aantal voorbeelden van deze overeenkomsten op de website staan. Wij helpen u graag bij het opstellen van deze overeenkomst en kunnen u adviseren bij het inrichten van de administratie en regelgeving hieromtrent.

Lees hieronder de aandachtspunten bij de start van een onderneming.

LINK

Inschrijven KvK BTW nummer aanvragen

via www.kvk.nl kunt u de inschrijving voorbereiden. De formulieren kunt u digitaal invullen en digitaal verzenden naar de kamer van koophandel. Wij adviseren u ook het formulier voor uzelf een keer uit te printen. Vervolgens maakt u via www.kvk.nl/afspraakmaken een afspraak om persoonlijk langs te gaan. Wanneer u al voor een andere onderneming bent ingeschreven hoeft u niet nog een keer langs te gaan. Nadat u digitaal een afspraak heeft gemaakt dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en met pin dient u per bank 50 euro bij de inschrijving te betalen.

Wij kunnen voor u een uittreksel uitprinten. Ook later, in de toekomst van elke willekeurige onderneming. Kosten € 2.65 per uittreksel.

Met Bijgevoegd formulier kunt u de gegevens invullen die de belastingdienst nodig heeft voor de aanvraag van een BTW-nummer. Dit formulier kunt u mee naar de kamer van koophandel nemen als u zich gaat inschrijven.

LINK

WIL JE MEER INFO?